God påske

Skolen holder helt stengt i påsken. Servicetorg og telefon vil derfor ikke være betjent. 

Per i dag planlegges det at alle privatisteksamener for våren 2020 skal gjennomføres.

PC

Det er annerledes å være både elev og lærer om dagen, og som kjent blir det stengte skoler fram til og med 13. april.

Eksamen vår 2020

Alle skriftlige eksamener for videregående skole er avlyst. Elevene vil få vitnemål hvor det står at eksamen var avlyst.

Fylkeskommunen og skolene er opptatt av å gjennomføre opplæring, samtidig som personvernet blir ivaretatt.

Informasjon

Helserådgiver informerer om elevtjenesten og gir tips til hvordan vi skal håndtere den situasjonen vi nå er i. 

PC

Fjernundervisning vil være en stor overgang – både for elever og lærere. Vi må finne gode løsninger sammen.

Kristoffer Thorsteinshaugen med lærer Roar Granum

Innlandsmesterskapet i manuell maskinering ble arrangert på Raufoss videregående skole onsdag 11. mars.

Stengt-skilt

Trøbbel med nettilgang hjemme? Nylig vært i utlandet? Ønsker du kontakt med elevtjenesten?

Stengt-skilt

Innlandet fylkeskommune har i dag bestemt å stenge alle videregående skoler i fylket. Det samme gjelder for ordinær drift ved tannklinikkene.

Til toppen