3AMB på ekskursjon

Mandag 3. juni var Vg3 ambulansefag på utflukt til Dokkadeltaet våtmarkssenter. 

Temaet for turen var bærekraft, biologisk mangfold og menneskelig påvirkning på naturen. 

Elever står på nedlagt togskinne og ser på fangstnett for fugl - Klikk for stort bildeElevene ser på fangstnettet for fugl Marita Klingan Hovstad

Ringmerking av fugl

Vi startet dagen med å ringmerke fugler. Det fløy en spettmeis innom nettet. Denne var allerede ringmerket og vi fikk høre at den var fra fjorårets kull. Vi ringmerket også et kull med kjøttmeis, hvor alle elevene fikk holde hver sin kylling.

elev får slippe en ringmerket fugl fri - Klikk for stort bildeIda slipper spettmeisen fri Marita Klingan Hovstad
Elever står i ring. Flere v dem holder en kjøttmeiskylling - Klikk for stort bildeElevene fikk holde kjøttmeiskyllinger Marita Klingan Hovstad

Kanotur i vind

På slutten av dagen hadde vi en vindfull tur ut i deltaet i kano. Her fanget vi noen små ørekyt og ulike insekter som elevene fikk artsbestemme. Vi oppsummerte dagen og snakket videre om miljøgifter, arealbruk og forbrukervalg. 

Tre elever i kano - Klikk for stort bildeThea, Henriette og Kristine Marita Klingan Hovstad
Elev står i vannet med vadebukse og hov - Klikk for stort bildeMaiken har fått på vadebukse og fanger insekter Marita Klingan Hovstad
Tre elever ligger på en benk på gresset - Klikk for stort bildeTre slitne karer etter fuglejakt Marita Klingan Hovstad
Elev og veileder står ved et utebord og ser på plansjer - Klikk for stort bildeHenriette er med å artsbestemme funn sammen med naturveilederen Elida Marita Klingan Hovstad

Marita Klingan Hovstad, naturfagslærer 3AMB