1TAF har startet ungdomsbedrifter

Vg1 TAF har startet ungdomsbedriftene Toten Bål & Varme og NordicSculpt Creations UB.

Før oppstart fikk de god informasjon av Stian Daviknes, rådgiver i Ungt Entreprenørskap Innlandet.

15 elever oppstilt på rekke - Klikk for stort bilde


Bruk kreativiteten!

Klassen har vært på foredrag med VAAGER vekst og VAAGER oppstart ved Kristine Skattum. Hun startet med å gi elevene en kreativ oppgave hvor alle de fikk utdelt tre ark hver. Målet var å bygge det høyeste tårnet i løpet av tre minutter, uten regler. Da er det jo naturlig og tro at tårnet skulle bygges av papir, men ingen regler tilsa at man kunne bygge av det som var tilgjengelig. Både tape og stol ble tatt i bruk. Kreativitet og refleksjon var elementene i oppgaven. 

Fem elever rundt et bord - Klikk for stort bildeJonatan, Håkon, Karl, Even
Tre elever rundt et bord og to elever rundt et bord bak - Klikk for stort bildeKasper, Olav, Ruben, Sindre, Marius

Ta sjansen!

Elever på foredrag. Bildet tatt bak i lokalet, elvene sitter med ryggen til - Klikk for stort bilde

Kristine fortsatte med å gi gode innspill på det å våge, og ikke være redd for å stille spørsmål og ta sjansen. Hun dro frem fotball, og sammenlignet det med å jobbe i team. Alle spillerne må delta. Kristines siste budskap til elevene var; snakk med alle som om de vet noe du ikke vet. 

Delingskultur

Mette Foss Dalseg, leder i Læringsfabrikken, fortsatte med å fortelle om hva Læringsfabrikken kunne tilby i prosjektene. Hun viste frem Induct, en prosjektbasert møteplass hvor man kan samarbeide på tvers av bedriftene. Hun forklarte en del rundt kreativ prosess og ikke minst den unike delingskulturen som finnes på Raufoss. Emma Østerbø, daglig leder for MTNC (Manufacturing Technology Norwegian Catapult Centre) fortalte om hvordan ekspertisen i industriklyngen blir brukt i hele Norge. 

Elevene presenterte sine bedrifter

Etter lunsj presenterte elevene sine bedrifter. De har jobbet mye med disse punktene. Fra nå av vil de starte produksjon og utvikling av produkter.

 1. Registrere bedriften.
  Elevene skal registrere ungdomsbedriften i Ungt Entreprenørskap sin database der de får sin egen "Bedriftens side". Underveis i registreringen ledes elevene videre til Altinn der de må registrere ungdomsbedriften i Brønnøysundregistrene.
   
 2. Registrere mentor.
  Elevene skal registrere navn på sin mentor. Dette kan gjøres når som helst i løpet av skoleåret. Elevene registrerer mentor på "Bedriftens side" i Ungt Entreprenørskap sin database.
   
 3. Utforme forretningsplan/-modell.
  Elevene skal kunne beskrive forretningsideen, målgruppen og kunne si noe om hvordan ungdomsbedriften skal tjene penger på ideen. Lærer bestemmer i hvilken «form», det vil si om elevene skal utforme en skriftlig forretningsplan, en muntlig presentasjon, et kort videoopptak, eller at elevene fyller ut en forretningsmodell. Lærer påser at dette blir gjort.
   
 4. Presentere for eksterne.
  Elevene skal presentere bedriften eller produktet sitt for eksterne. Dette kan være foresatte, ansatte på skolen, kunder eller lokalt arbeids- og næringsliv. Presentasjon kan være i form av et salgstilfelle (elevene selger produktet) eller en presentasjon for publikum. Lærer påser at dette blir gjort.

Toten Bål & Varme

 • Organisasjonsnummer: 932868415
 • Forretningside: vi skal produsere bålpanner av gamle varmtvannsberedere samt gamle vaskemaskintromler. Vi skal også lage vedholdere av det resterende materialet av varmtvannstankene. Vi skal ta på oss sveiseoppdrag. Vi skal lage ting med manuell bearbeiding. Fokus på gjenbruk av materialer. 
 • Deltakere: Marius Skar (daglig leder), Karl Nikolai Stadtler (økonomiansvarlig), Olav de Groot Mjørlund (personalansvarlig), Jonatan Hardeberg (markedsansvarlig og SoMe-ansvarlig), Ruben Rosvoll (markedsansvarlig og SoMe-ansvarlig), Didrik Silagon Grønstad (produksjonsansvarlig og innkjøpsansvarlig), Even Erfjord (medarbeider), Håkon Kobberstad (medarbeider), Jonas Leonhardsen (medarbeider).
 • Bruk av overskudd: går til klassekassa.
 • Mentor: Tonje Sivesindtajet.
 • Facebook-side: Toten Bål & Varme.

NordicSculpt Creations UB 

 • Organisasjonsnummer: 932868881
 • Forretningside: vi skal lage bokslokk som vi selger til enkeltpersoner og bedrifter etter etterspørsel. I tillegg skal vi ta på oss oppdrag fra bedrifter og privatpersoner hvor vi skal bruke CNC-maskin og 3d-printere.
 • Deltakere: Sindre Trogstad Johansen (daglig leder), Sindre Storsletten (økonomiansvarlig og IT-ansvarlig), Kasper August Flati Grythe (personalansvarlig og kommunikasjonsansvarlig), Solveig Helena Muser (bærekraftsansvarlig og markedsansvarlig), Andrine Morønning (produksjonsansvarlig og SoMe-ansvarlig), Esther Böhm (salgsansvarlig og innkjøpsansvarlig).
 • Bruk av overskudd: ved et eventuelt overskudd skal disse pengene gå til klassekassa.
 • Mentor: Even Haug.

Besøk hos Oyster

Elevene har også besøkt Oyster, en nystartet produksjonsbedrift i Industriparken som nylig har satt i gang serieproduksjon av kjølebokser. De jobber i dag med optimalisering av eget produkt, samt at de ser på andre muligheter som denne unike teknologien byr på. Miljøet på Raufoss ble valgt på bakgrunn av kompetansen som finnes for å kunne lage produktet, ikke bare materialkompetanse, men den totale kompetansen i industrien her.

Tekst og foto: Tonje Sivesindtajet