Skolens historie

Raufoss videregående skole ble bygget i 1980, for å forsyne det lokale næringslivet med kvalifisert arbeidskraft.

Oppland fylkeskommune vedtok nybygging og etablering av en videregående skole i Vestre Toten. Dette var et resultat av skolereformen, lov om videregående opplæring (1974), og en videreføring av eksisterende yrkesskoletilbud, "bedriftsskolen" i det som den gang ble kalt fabrikken, nå Raufoss Industripark.

Tomtevalget falt på nabotomten til Raufosshallen, med Raufoss ungdomsskole på den andre siden av idrettshallen. Skolen ble opprettet med skolestart 1979, men fordi bygget ikke stod ferdig før året etter, leide skolen lokaler av Raufoss ungdomsskole.

Husstell, mekanisk og allmennfag

Det første skoleåret hadde skolen følgende studietilbud: grunnkurs husstell (12 elever), grunnkurs mekanisk (12 elever) og allmennfag (30 elever).

Da skolebygget stod ferdig året etter, må det sies at arkitekturen viste en moderne skole med solide og tidløse materialvalg og løsninger, som bar preg av høy kvalitet. Dette særpreger skolen fortsatt.

Skolen har utvidet sine tilbud opp gjennom årene, og er nå en robust kombinert skole med ca. 450 elever. Men målet er det samme: sikre kvalifisert kompetanse som samfunnet etterspør.