Velkommen som elev ved Raufoss videregående skole!

Kjære elev ved Raufoss videregående skole. Jeg vil på vegne av skolens lærere og andre ansatte ønske deg velkommen til vår nyoppussede og nye skole, og takke deg for at du valgte Raufoss vgs som din skole dette året.

Visjon

Rektor Vegar Sommerstad - Klikk for stort bildeRektor Vegar SommerstadVår visjon er å skape Norges beste yrkesfagskole!

Dette forplikter og gir oss retning for vårt arbeid for å gjøre skolen til en attraktiv skole for elever, ansatte og for samfunnet for øvrig. 

Alle som arbeider ved Raufoss videregående skole ønsker å legge til rette for at du får de beste læringsvilkår den tiden vi har deg som elev. Tydelige rammer og forventninger kombinert med inkludering og omsorg er vår forventning både til oss selv, men også til deg.

Jeg tror et godt skole- og arbeidsmiljø er en forutsetning for god læring og utvikling. Sammen skaper vi Norges beste yrkesfagskole for nettopp deg.

Skolekonkurranser

Skolekonkurranser i alle fag bruker vi for å skape faglig og sosial inkludering hos alle. Topp og bredde skal gå hånd i hånd, og deltakelse i Innlandsmesterskap og eventuelt skole-NM skal gi inspirasjon og yrkesstolthet for deltakeren, klassen og ansatte ved skolen.

Vi skal være en foregangsskole for bruk av teknologi i skolen. Vi skal skape utvikling og læring gjennom å bruke samfunnet rundt oss aktivt i undervisningen. Dette gjelder nasjonalt som internasjonalt.

Yrkesfag og studiespesialisering

Vi har et godt samarbeid med lokalt arbeidsliv. Går du ved en yrkesfaglig studieretning på skolen, skal vi jobbe for at du skal få lærlingkontrakt etter endt skolegang. I løpet av lærlingperioden finnes det gode muligheter for å jobbe utenlands i noen måneder hvis du synes det virker spennende.

Studerer du innenfor studieforberedende fag, skal vi jobbe for at du skal få et godt grunnlag for å lykkes med dine videre studier på høgskole eller universitet. Hos oss skal du få opplæring som gjør deg i stand til å møte samfunnet og verden på en bedre måte.

Et godt skolemiljø

I opplæringsloven § 9a står det at alle elever i grunnskole og videregående skole har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring.

Ved Raufoss videregående skole praktiserer vi nulltoleranse for krenkende adferd som mobbing, diskriminering, rasistiske utsagn, seksuell trakassering og vold.

Alle ansatte ved skolen har plikt til å gripe inn dersom det foreligger mistanke om at en elev blir utsatt for krenkende ord eller handlinger, og plikt til å varsle ledelsen. Elevene har også varslingsplikt, og skal si fra til kontaktlærer, elevtjenesten eller skolens ledelse dersom de oppdager at noen blir utsatt for krenkende adferd.

Vær en aktiv medspiller

Det er viktig at skolen er et sted hvor du deltar aktivt i miljøet, og at du bruker elevrådet til å ta opp saker du er opptatt av. Et godt sosialt miljø som er preget av raushet og hvor du opplever at du kan være deg selv og bli hørt, er selve plattformen for faglig og personlig utvikling.

Men, vi forventer mer av deg. Vi krever at du setter deg inn i hvilke rettigheter og plikter du har som elev, og at du er en aktiv medspiller i utviklingen av skolen. Vi forventer at du møter presis og forberedt til undervisningen, har med deg det du trenger av utstyr og at du har fokus på det du skal i timene.

Sammen skal vi skape læringsglede og et godt skolemiljø. Med en reell følelse av at vi vil hverandre vel.
Sammen skal vi jobbe for å du skal nå ditt mål.

Lykke til!

Vegar Sommerstad
rektor