Velkommen som elev ved Raufoss videregående skole!

Kjære elev ved Raufoss videregående skole. Jeg vil på vegne av skolens lærere og andre ansatte ønske deg velkommen til skolen vår.

Rektor Vegar Sommerstad - Klikk for stort bildeRektor Vegar SommerstadAlle vi som arbeider ved Raufoss videregående skole ønsker å legge til rette for at du får gode læringsvilkår. Et godt skole- og arbeidsmiljø er en forutsetning for god læring.

Vi skal være en foregangsskole for bruk av entreprenørskap i skolen og for å skape utvikling og læring gjennom å bruke samfunnet rundt oss aktivt i undervisningen.

Vår visjon er å skape Norges beste yrkesfagskole. Dette forplikter, men gir samtidig retning for vårt arbeid for å gjøre skolen til en attraktiv skole for elever, ansatte og for samfunnet for øvrig.

Yrkesfag og studiespesialisering

Vi har et godt samarbeid med lokalt arbeidsliv. Går du ved en yrkesfaglig studieretning på skolen, skal vi jobbe for at du skal få lærlingkontrakt etter endt skolegang.

Studerer du innenfor studieforberedende fag, skal vi jobbe for at du blir studieforbredt for videre studier på høgskole eller universitet.

Hos oss skal du få samfunnsnyttig opplæring som gjør deg istand til å møte samfunnet etter endt skolegang på en litt bedre måte, enn før du begynte hos oss

Et godt skolemiljø

I opplæringsloven § 9a står det at alle elever i grunnskole og videregående skole har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring.

Ved Raufoss videregående skole praktiserer vi nulltoleranse for krenkende adferd som mobbing, diskriminering, rasistiske utsagn, seksuell trakassering og vold.

Alle ansatte ved skolen har plikt til å gripe inn dersom det foreligger mistanke om at en elev blir utsatt for krenkende ord eller handlinger, og plikt til å varsle ledelsen. Elevene har også varslingsplikt, og skal si fra til kontaktlærer, elevtjenesten eller skolens ledelse dersom de oppdager at noen blir utsatt for krenkende adferd.

Det er viktig at skolen er et sted hvor du deltar aktivt i miljøet, og at du bruker elevrådet til å ta opp saker du er opptatt av. Et godt sosialt miljø som er preget av raushet og hvor du opplever at du kan være deg selv og bli hørt, er selve plattformen for faglig og personlig utvikling.

Vær en aktiv medspiller

Men, vi forventer mer av deg. Vi krever at du setter deg inn i hvilke rettigheter og plikter du har som elev, og at du er en aktiv medspiller i utviklingen av skolen. Vi forventer at du møter presis og forberedt til undervisningen, har med deg det du trenger av utstyr og at du har fokus på det du skal i timene.

Sammen skal vi skape et godt miljø ved skolen vår.

Lykke til alle sammen med å nå deres mål hos oss!


Vegar Sommerstad
Rektor

Til toppen