Parkering

Elever skal parkere ved Raufosshallen og ved Rikets sal.

  • Elever skal fortrinnsvis bruke parkering ved Raufosshallen. På grunn av anleggsarbeid i forbindelse med bygging av ny idretthall vil det bli færre parkeringsplasser her. Elever kan i denne perioden parkere ved Rikets sal, sør for skolen (området rett foran Rikets sal skal ikke benyttes).
  • Parkeringsplassene vest (ved ansattinngang) og øst (ved B-blokka) for skolen er reservert ansatte.
  • Moped- og motorsykkelparkering finnes sør (ved elektro) og nord (mellom skolen og p-plass ved hallen) for skolen. Mopeder og motorsykler skal ikke parkeres ved hallen.
  • Besøkende kan parkere ved hovedinngangen eller på ansattparkering vest for skolen.
  • Skolen har seks ladepunkter for elbiler. Her betaler man per time. For å lade må du registrere deg på https://ladeinorge.no.

Elevparkering skoleåret 2020/2021 og 2021/2022 - Klikk for stort bildeElevparkering skoleåret 2020/2021 og 2021/2022

Til toppen