Smittevern på timeplanen

Vg2 ambulansefag har fått en innføring i smittevern.

2 HOAM fagdag CBRNE - Klikk for stort bilde Linda Skarseth Fredag 5. juni hadde 2HOAM fagdag i CBRNE/smittevern. Ansvarlig for dagen var Jens Henrik Strande, CBRNE-spesialist fra Sivilforsvaret. Ambulansefaglinja takker Jens Henrik for god opplæring i et spennende tema.

CBRNE er en fellesbetegnelse som omfatter kjemiske stoffer (C), biologiske agens (B), radioaktive stoffer (R), nukleært materiale (N) og eksplosiver (E) med høyt farepotensiale, som kan forårsake tap av liv og/eller skade på helse, miljø, materielle verdier og andre samfunnsinteresser ved naturskapte hendelser, ulykker eller tilsiktede handlinger, herunder terror (Kilde: Wikipedia).

Til toppen