Skolestart på rødt nivå

Her finner du informasjon om hvordan vi skal praktisere smittevern på skolen.

 1. Animasjon av munnbind omringet av koronavirus - Klikk for stort bilde Mostphotos Syke personer skal ikke være på skolen. Det aller viktigste smitteverntiltaket er at syke personer holder seg hjemme selv ved milde symptomer.
 2. God hygiene. Hostehygiene er viktig for å begrense dråpesmitte, mens håndhygiene er viktig for å hindre kontaktsmitte.
 3. Redusert kontakt mellom personer. Økt fysisk avstand mellom mennesker reduserer muligheten for smitte, også før symptomer på sykdom oppstår. Mindre grupper gir færre nærkontakter og mindre risiko for smitte.

Undervisning

 • Plan for undervisningen legges i teamet Informasjon til elever og ansatte SRAU (Generelt --> Filer) på Teams. 
 • Kodene:
  • T = undervisning på Teams
  • S = undervisning på skolen
  • P = praksis i bedrift
  • L = undervisning i Læringsfabrikken 

Karanteneregler i videregående skole

Fra 1. januar 2022 får ansatte i skoler og barnehager unntak fra smittekarantene i arbeidstiden. Ansatte som har vært i nærkontakt med en smittet kan gå på jobb, men må teste seg døgn 3 og 7 etter nærkontakten. Unntaket gjelder ikke dersom den ansatte er i samme husstand eller tilsvarende nær den som er smittet.

For ansatte

 • Hold avstand til kolleger i alle situasjoner (minst én meter).
 • Hold avstand (minst én meter) til elever der det er mulig.
 • Ansatte kan ambulere på tvers av klasser, mens elevene har faste klasserom og faste plasser så langt det lar seg gjøre.
 • Digitale møter i stedet for fysiske møter så langt det er mulig.

Skolestart/friminutt/pauser

 • Elevene skal benytte nærmeste inngangs-/utgangsdør.
 • Hold avstand.
 • Pauser bør foregå utendørs.
 • Kantina er åpen, men det serveres ikke frokost. 
 • Biblioteket er betjent, men det er ikke tillatt å oppholde seg der.
 • Det er ingen sitteplasser i fellesarealer.
 • Klasserom bør luftes regelmessig, for eksempel i friminutt. 

Oppdaterte reiseråd for skoleskyssen

 • Ta med skoleskysskortet hver dag. 
 • Ved stengt framdør benyttes bakdør både til på- og avstigning.
 • Bruk munnbind om du ikke kan holde avstand – gjelder for alle over 12 år. Du kan få utdelt munnbind av kontaktlærer hvis du trenger.
 • Sitt skulder ved skulder, benytt sitteplasser før ståplasser.
 • Hold avstand når du kan – vis ekstra hensyn ved på- og avstigning.
 • Ikke reis med bussen dersom du er syk, eller har andre alternativ.

Les mer om smittevern ved videregående skoler på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Til toppen