Nesten 40 000 til FORUT

23. mars deltok elevene ved Raufoss videregående skole i årets FORUT-aksjon.

Elevene samlet inn til sammen 39 651 kroner. Mange av elevene hadde skaffet seg jobb for dagen, mens noen var på skolen og hadde et eget opplegg der. 

Dream School i India

Elevrådsleder Stefanie med en gjeng flinke gutter som bidro med ryddig på skolen - Klikk for stort bildeElevrådsleder Stefanie med en gjeng flinke gutter som bidro med ryddig på skolen Stefanie Margrethe Stein Pengene elevene samlet inn går til Dream School i Bangalore i India. Skolen tar imot sårbare unge fra slumområdene, og satser spesielt på at jenter skal få samme muligheter til skolegang som gutter.

Ryddeaksjon på skolen

Elevene som var igjen på skolen gjorde også en god innsats. De ble satt i arbeid med rydding og kasting. I tillegg hadde Christine fra FORUT et undervisningsopplegg som inkluderte både gruppearbeid, spill og film.

Elevrådsleder Stefanie Margrethe Stein er fornøyd med så god innsats fra alle elever.

Det er positivt å se at så mange elever er med og jobber for å gjøre andre unges hverdag lettere. Vi var kun 20 stykker uten jobb, men vi har likevel hatt muligheten til å gjøre andres hverdag lettere med dugnad der vi vasket skapene på skolen og hjalp vaktmesterne med å rydde på loftet. Det er flott å se så mange unge som hjelper til og står på, enten de er på jobb eller gjør en jobb på skolen. Vi i elevrådet takker representanten fra bistandsorganisasjonen FORUT som var på besøk og hadde et flott undervisningsopplegg for oss. Hun fikk blomster og stor applaus fra elevene.

Stefanie Margrethe Stein, elevrådsleder

Til toppen