Informasjon til elever og foresatte

Helserådgiver informerer om elevtjenesten og gir tips til hvordan vi skal håndtere den situasjonen vi nå er i. 

Klikk for stort bildeDet er mye informasjon om pandemien i radio, TV og på internett. Når det gjelder spørsmål om viruset, sykdommen, symptomer, smitte, forebygging av smittespredning osv. henviser vi til Folkehelseinstituttet, Helsenorge og Helsedirektoratet sine nettsider.

Har du spørsmål du ikke får besvart på nettet kan du ringe 815 55 015.

Dette er anbefalte nettsider som oppdateres jevnlig:

Folkehelseinstituttet

Helsedirektoratet

Helsenorge

Fylkesmannen Innlandet

Elevtjenesten ved Raufoss videregående skole

Klikk for stort bildeVi i elevtjenesten er tilgjengelige på telefon og på appen elevtjenesten.no dersom du har behov for å snakke med noen av oss.

Karantenetiden

Å være i hjemmekarantene eller isolasjon kan være en stressende situasjon. Det er ikke uvanlig å føle seg engstelig, anspent, irritert, ha vansker med å konsentrere seg, eller slite med å sove.

For de fleste vil imidlertid karantene- og isolasjonsperioden gå fint, og eventuelle psykososiale reaksjoner være forbigående.

Gode tiltak i hverdagen

Lag struktur på dagen

I en hjemmesituasjon blir det viktig å skape nye rutiner. Prøv å opprettholde en normal døgnrytme. Skole og jobb bidrar for mange til struktur, mening og trygghet i hverdagen. Finn gode måter å gjøre arbeidet ditt på om du jobber hjemmefra. Det er også fint å aktivisere seg gjennom hobbyer.

Sørg for daglige «doser» fysisk aktivitet og dagslys

Livet i karantene kan lett bli preget av en stillesittende tilværelse innendørs. Fysisk aktivitet, turer i naturen og dagslys virker positivt inn på psyken og på søvn. Ved uteaktivitet, følg Folkehelseinstituttets retningslinjer.

Oppretthold sosial kontakt

Selv om du er i hjemmekarantene eller isolasjon, er det muligheter for å snakke med andre gjennom sosiale medier og telefon. Lag gjerne faste avtaler om å holde kontakt med for eksempel familie, venner, medelever og kollegaer.

Kilde: nkvts.no

Til toppen