Geriatri-forelesning for 3AMB

Vg3 ambulansefag har hatt overlege Harald Sanaker på besøk.

Harald Sanaker - Klikk for stort bildeHarald Sanaker Kai Frode Borgedal Harald Sanaker er sykehjemsoverlege i Ringsaker kommune. Han ga elevene en innføring i fysiologisk aldring og viktige sykdommer i alderdommen. 

Tverrfaglighet

Dette er et tverrfaglig tema som dekker flere kompetansemål, men med hovedfokus på målet i faget ambulansemedisin som heter: beskrive særlige hensyn som må ivaretas ved akutt sykdom og skade hos eldre, gjøre rede for prehospital håndtering av eldre med akutte sykdomstilstander og akutte skader.

Harald er veldig engasjert og opptatt av det tverrfaglige samarbeidet. Som han sa: «for å være en god lege trenger jeg at dere er gode ambulansearbeidere». Klassen var engasjert og godt fornøyde med forelesningen, forteller ambulansefaglærer Kai Frode Borgedal.

Til toppen