Besøk fra kreft- og stråleenheten, Sykehuset Innlandet

Tirsdag denne uka holdt medisinsk fysiker Tor Arne og stråleterapeut Malin foredrag for påbygg og 1TAF. 

Besøk fra kreft- og stråleenheten, Sykehuset Innlandet - Klikk for stort bilde Marita Klingan Hovstad Elevene syns dette var fremtidsrettet og interessant. På denne avdelingen jobber det flere arbeidsgrupper. Blant annet ingeniører som reparerer maskinene og sykepleiere som tar hånd om pasienter.  

Tor Arne snakket mest om maskinen som var i bruk, en lineærakselerator. Her kom faget fysikk inn i bildet. Malin tok for seg behandlingsforløpet, alt fra doseplanlegging til gjennomføring av behandlingen. 

Elever og lærere takker for et lærerikt foredrag. 

Til toppen