Alle får læreplass på dataelektronikk

I år har rekrutteringsarbeidet på Vg3 dataelektronikerfaget gått raskere enn antatt.

Allerede i midten av mai har de fleste fått muntlig eller skriftlig avtale om læreplass. Sammenlignet med tidligere år, ligger vi godt i forkant på rekrutteringsprosessen og vi forventer at dette vil vedvare og kanskje øke i årene som kommer.

Mange forskjellige lærebedrifter

Det er et stort spenn i type lærebedrifter, alt i fra lokal høyteknologisk industri til offentlige institusjoner, samt Forsvaret. Dette medfører at vi kan tilby forskjellige typer elever med ulike talenter og ferdigheter, riktige og gode læreplasser med muligheter for fremtidige ansettelser. Gjennom tilbudet Vg3 dataelektronikerfaget, vil elevene kunne spesialisere seg innen IT-systemer og spennende elektronikk, som for eksempel sensorbaserte løsninger. Det er også gode muligheter for prosjektarbeid basert på elevenes interesser.

Hvem passer Vg3 dataelektronikerfaget for?

For å kunne tilby arbeidsmarkedet den kompetansen de er avhengige av, ser vi etter elever som liker å «fikle» og utforske, og som er glad i moderne teknologi, men gjerne også sløyd, naturfag og matematikk. Studiet bygger på Vg1 elektro og datateknologi og Vg2 datateknologi og elektronikk.

Alle elevene i 3D har fått læreplass - Klikk for stort bilde Karl Petter Toldnes

Alle elevene i 3D har fått læreplass - Klikk for stort bilde Karl Petter Toldnes

Tekst: Espen Kristoffersen

Til toppen