TAF teknologi- og industrifag

Liker du matematikk, fysikk og teknikk, samt praktisk opplæring ute i bedrift - med lønn? Utdanningen varer i fire år og gir grunnlag for lengre studier.

Gutt står ved CNC-maskin - Klikk for stort bilde

Hva er TAF?

 • Formålet med TAF-løpet er å utdanne fremtidige ingeniører og ledere innenfor industrien.
 • Du får teoretisk opplæring i skole kombinert med praktisk opplæring i bedrift.
 • Du oppnår dobbel kvalifikasjon: både fagbrev og realfagkompetanse.
 • Du får lønn under utdanningen.

TAF er et unikt videregående skoletilbud. Etter fire år oppnår du dobbel kvalifikasjon, fagbrev og spesiell studiekompetanse med fordypning i matematikk og fysikk.

Opplæringen skjer i et samarbeid mellom skolen og lokalt næringsliv. Du har teoretisk opplæring på skolen tre dager i uka. Resten av uka er det det praktisk opplæring i bedrift. Det siste skoleåret har du tre dager i uka i bedrift.

Studiekompetanse

De dagene du er på skolen har du programfag (de to første årene) og allmenne fag. Etter fire år får du spesiell studiekompetanse med fordypning i fysikk og matematikk.

Timefordeling TAF

Timefordeling TAF
Fag, timer per uke Vg1 Vg2 Vg3 Vg4
Norsk 4 4 6
Engelsk 5
Naturfag 5
Historie 2 4
Samfunnsfag 3
Kroppsøving 2 2
Matematikk 5 5 5
Fysikk 5 5
Programfag TIP 8 9
I bedrift 2 dager 2 dager 2 dager 3 dager

Opplæring i bedrift

To dager i uka (tre dager det siste skoleåret) er du ute i bedrift. De to første årene har du praksis, og de to siste årene er du i bedriften som lærling. Du får lønn mens du er under opplæring i bedrift.

For å få nok læretid må du jobbe i skolens ferier. Du har fem uker ferie i året. Etter fire år avslutter du opplæringen i bedrift med fagprøve.

Bedriftene har en egen instruktør og en egen faglig leder som følger deg opp. Det er også tett oppfølging fra skolens TAF-koordinator. Skolen og instruktøren har jevnlige møter for å sikre god kvalitet i opplæringen ute i bedriftene.

Aktuelle fagbrev

 • CNC-maskineringsfaget
 • industrimekanikerfaget
 • produksjonsteknikkfaget
 • verktøymakerfaget
 • dimensjonskontrollfaget

Slik søker du

Opptak

Prosessen rundt inntak av TAF-elever begynner så snart søknadsfristen har gått ut. Da får skolen en liste fra inntakskontoret i fylket, med oversikt over hvem som har søkt. Det er et eget TAF-råd, med representanter fra bedrift og skole, som jobber med utvelgelse av søkere. Prosessen rundt opptak er slik:

 • TAF-rådet sorterer søkerne etter karakterer i matematikk og naturfag, med hovedvekt på matematikk (viktig med godt grunnlag i matematikk til senere i løpet).
 • Du må ha minimum karakteren 4 i matematikk og naturfag ved 1. termin på 10. trinn.
 • Det blir sett på fravær- og ordenskarakterer.
 • Du må ha TAF som førsteønske på VIGO-søknaden.
 • Når TAF-rådet har godkjent listen som er rangert fra høyest til lavest karakter, blir det bestemt hvor mange og hvem som skal videre til egen inntaksprosess ved Læringsfabrikken.
 • I inntaksprosessen skal du vise dine grunnleggende kunnskaper i matematikk, dine praktiske kunnskaper og gjennomføre et intervju.

Veien videre

 • høyere utdanning innen tekniske fag (ingeniør, sivilingeniør)
 • annen høyere utdanning på bachelor- eller masternivå
 • jobb som fagarbeider etter bestått fagprøve/svenneprøve