TAF teknikk og industriell produksjon

Liker du matematikk, fysikk og teknikk, samt praktisk opplæring ute i bedrift - med lønn? Utdanningen varer i fire år og gir grunnlag for lengre studier.

TAF teknikk og industriell produksjon - Klikk for stort bilde Reed Foto

Hva er TAF?

 • teoretisk opplæring i skole kombinert med praktisk opplæring i bedrift
 • dobbel kvalifikasjon: både fagbrev og realfagkompetanse
 • lønn under utdanningen

TAF er et unikt videregående skoletilbud. Etter fire år oppnår du dobbel kvalifikasjon, fagbrev og spesiell studiekompetanse med fordypning i matematikk og fysikk.

Opplæringen skjer i et samarbeid mellom skolen og lokalt næringsliv. Du har teoretisk opplæring på skolen tre dager i uka. Resten av uka er det det praktisk opplæring i bedrift. Det siste skoleåret har du tre dager i uka i bedrift.

Studiekompetanse

De dagene du er på skolen har du programfag (de to første årene) og allmenne fag. Etter fire år får du spesiell studiekompetanse med fordypning i fysikk og matematikk.

Timefordeling:

Fag, timer per uke Vg1 Vg2 Vg3 Vg4
Norsk   4 4 6
Engelsk 2 3    
Naturfag 5      
Historie     2 4
Samfunnsfag     3  
Kroppsøving 2   2  
Matematikk 5 5 5  
Fysikk     5 5
Programfag TIP 8 9    
I bedrift 2 dager 2 dager 2 dager 3 dager


Opplæring i bedrift

To dager i uka (tre dager det siste skoleåret) er du ute i bedrift. De to første årene har du praksis, og de to siste årene er du i bedriften som lærling. Du får lønn mens du er under opplæring i bedrift.

For å få nok læretid må du jobbe i skolens ferier. Du har fem uker ferie i året. Etter fire år avslutter du opplæringen i bedrift med fagprøve.

Bedriftene har en egen instruktør og en egen faglig leder som følger deg opp. Det er også tett oppfølging fra skolens TAF-koordinator. Skolen og instruktøren har jevnlige møter for å sikre god kvalitet i opplæringen ute i bedriftene.

Aktuelle fagbrev:

 • CNC-operatør
 • industrimekaniker
 • produksjonstekniker
 • verktøymaker
 • dimensjonskontrollør
 • CNC-trefag

Opptak

 1. Karakterer fra ungdomsskolen. Du må ha minimum karakteren 4 i matematikk og naturfag.
 2. Fravær- og ordenskarakterer.
 3. Intervjupanel med representanter fra bedrift og skole.
 4. Du blir vurdert ut fra karakterer i første halvår i 10. klasse - når man søker TAF søker man samtidig lærlingplass.
 5. Du må ha TAF som førsteønske på søknaden til videregående utdanning.

Veien videre

 • høyere utdanning innen tekniske fag (ingeniør, sivilingeniør)
 • annen høyere utdanning på bachelor- eller masternivå
 • jobb som fagarbeider etter bestått fagprøve/svenneprøve
Til toppen