Skolens ledelse

Skolens ledelse består av rektor, assisterende rektor og fire avdelingsledere.

Rektor

Klikk for stort bildeRektor Vegar Sommerstad er ansvarlig for at lover og forskrifter som regulerer skolens virksomhet blir fulgt, og for at skolemyndighetenes vedtak blir satt ut i livet. Kvalitetssikring, drift og organisering av skolen er vesentlige arbeidsoppgaver.

Assisterende rektor

Gunhild D. Smestad - Klikk for stort bilde Assisterende rektor Gunhild Dragerengen Smestad er stedfortreder når rektor er borte. Hun har ansvar for alle elevene på helse- og oppvekstfag, elevtjenesten, spesialpedagogikk og IKO (identifisering, kartlegging, oppfølging).

Avdelingsledere

Skolen har fire avdelingsledere. Avdelingslederne skal være pådrivere og koordinatorer i arbeidet med å styrke læringsprosessen i de undervisningsgrupper som tilhører deres avdelinger.

Andre hovedoppgaver:

  • ansvar for avdelingens budsjett og det pedagogiske ansvaret for sin avdeling
  • fag- og timefordeling
  • legge til rette for samarbeid i fagteam
  • utadrettet virksomhet på egen avdeling
  • håndtering av disiplinærsaker og konfliktløsning på egen avdeling
  • skaffe vikarer ved sykdom og permisjoner

Ane Kristin Rogstad - Klikk for stort bildeAvdelingsleder Ane Kristin Rogstad er ansvarlig for alle fellesfag ved skolen og påbyggstudiet. Hun har elevansvar for 3TAF og 4TAF. Hun har også ansvar for den kulturelle skolesekken, skolevalg og elevrådet.

Tron Brenden - Klikk for stort bildeAvdelingsleder Tron Brenden er ansvarlig for alle elevene innenfor teknikk og industriell produksjon og elektrofag.

John Tangen - Klikk for stort bildeAvdelingsleder John Tangen er ansvarlig for økonomi, personal og kontor. Han er ansvarlig for alle elevene innenfor restaurant- og matfag, samt skolens kantine. Han er også leder for byggeprosjektet ved skolen. 

Vidar Holm - Klikk for stort bildeAvdelingsleder Vidar Holm er ansvarlig for bibliotek, IKT, drift og renhold. Han har ansvar for TAF, delkurselever, elevinntak, elevundersøkelsen, eksamensavvikling og dokumentasjon (vitnemål og kompetansebevis), samt tilrettelegging ved prøver og eksamen. Han er også skolens HMS-ansvarlig.

Til toppen