Skolens ledelse

Skolens ledelse består av rektor, assisterende rektor og tre avdelingsledere.

Rektor

Klikk for stort bilde

Rektor Vegar Sommerstad er ansvarlig for at lover og forskrifter som regulerer skolens virksomhet blir fulgt, og for at skolemyndighetenes vedtak blir satt ut i livet. Kvalitetssikring, drift og organisering av skolen er vesentlige arbeidsoppgaver. Han har ansvar for renholds- og driftspersonalet og er skolens HMS-ansvarlig. 

Assisterende rektor

Gunhild D. Smestad - Klikk for stort bilde

 Assisterende rektor Gunhild Dragerengen Smestad er stedfortreder når rektor er borte. Hun har ansvar for alle elevene på helse- og oppvekstfag, elevtjenesten, spesialpedagogikk og IKO (identifisering, kartlegging, oppfølging).

Avdelingsledere

Skolen har tre avdelingsledere. Avdelingslederne skal være pådrivere og koordinatorer i arbeidet med å styrke læringsprosessen i de undervisningsgrupper som tilhører deres avdelinger.

Andre hovedoppgaver:

  • ansvar for avdelingens budsjett og det pedagogiske ansvaret for sin avdeling
  • fag- og timefordeling
  • legge til rette for samarbeid i fagteam
  • utadrettet virksomhet på egen avdeling
  • håndtering av disiplinærsaker og konfliktløsning på egen avdeling
  • skaffe vikarer ved sykdom og permisjoner
Ane Kristin Rogstad - Klikk for stort bilde

Avdelingsleder Ane Kristin Rogstad er ansvarlig for alle fellesfag ved skolen og påbyggstudiet. Hun har elevansvar for 3TAF og 4TAF. Hun har også ansvar for den kulturelle skolesekken, skolevalg og elevrådet.

Portrettbilde av ansatt - Klikk for stort bilde

Avdelingsleder Tonje Sivesindtajet er ansvarlig for alle elevene innenfor teknikk og industriell produksjon og elektrofag. Hun er skolens TAF-ansvarlig. 

null - Klikk for stort bilde

Avdelingsleder Erland Nyland Sunde er ansvarlig for kontor, IKT og bibliotek. Han er ansvarlig for alle elevene innenfor restaurant- og matfag, samt skolens kantine. Han har også ansvar for delkurselever, elevinntak, elevundersøkelsen, eksamensavvikling og dokumentasjon (vitnemål og kompetansebevis), samt tilrettelegging ved prøver og eksamen.
​​​​