Servicetorget

Servicetorget ligger i første etasje i mellombygget, rett innenfor hovedinngangen.

Hva kan servicetorget hjelpe deg med?

  • Hvordan du søker om busskort.
  • Informasjon om ulike søknadsskjemaer og fritak i fag.
  • Avtale møter med rådgivere.
  • Hvordan du søker om refusjon av reiseutgifter.
  • Rekvisita til undervisning (plakater, tusjer, papir til kopimaskinene).

Kontakt