Helsefremmende skole

Helsefremmende skole betyr at vi har et systematisk arbeid med sunn kantine, fysisk aktivitet, tobakks- og rusforebyggende arbeid, psykisk helse, trivsel og et godt arbeidsmiljø.

Tiltak for å fremme fysisk og psykisk helse

Her er noen av tiltakene vi gjør for å fremme fysisk og psykisk helse på Raufoss videregående skole:

 • gratis frokost hver skoledag
 • ulike trivselstiltak, for eksempel bingo i lunsjen flere ganger i året
 • bordtennisbord i kantina
 • markering av verdensdagen for psykisk helse
 • volleyballturnering
 • innebandyturnering 
 • adventskalender
 • hybelboere:
  Hybelboere inviteres til lunsj og informasjonsmøte rett etter skolestart. De får tilbud om å kjøpe rimelig middag og brød. De blir også invitert til flere hybelboertreff i løpet av skoleåret.
 • tobakksfri skole
  Elevene får informasjon om skolens reglement og nulltoleranse for tobakk i løpet av den første skoleuka.
  Markering av Helsedirektoratets nasjonale kampanje i oktober, «Stopptober».