VIP makkerskap

Raufoss videregående skole benytter VIP makkerskap for å skape et inkluderende klasserom.

VIP står for veiledning og informasjon om psykisk helse i skolen, og makkerskapskonseptet bygger på kjente prinsipper for klasseledelse.

Målsetting

  • null - Klikk for stort bildeTettere og tryggere klassemiljø på et tidlig tidspunkt.
  • Øke sosial kompetanse / bli kjent med flere i klassen.
  • Mykere overganger.
  • Skape arbeidsrelasjoner som øker læringstrykket.
  • Inkludering

Klassen blir fra første skoledag delt inn i makkerskap på to og to personer. Disse makkerskapene tilhører igjen en makkergruppe. 

Ny makker hver 3. uke

Makkerskapene og makkergruppene har oppgaver overfor hverandre og skiftes etter 3 uker – da får elevene nye makkerskap og makkergrupper.  Disse endres flere ganger i løpet av høsten til de fleste i klassen har vært i arbeidsgrupper og arbeidspar sammen.