Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Velkommen til Raufoss videregående skole!

Kjære elev ved Raufoss videregående skole. Jeg vil på vegne av skolens lærere og andre ansatte ønske deg velkommen til skolen vår.

Alle vi som arbeider ved Raufoss videregående skole ønsker å legge til rette for at du får gode læringsvilkår. Et godt skole- og arbeidsmiljø er en forutsetning for god læring.

Vi skal være en foregangsskole for bruk av entreprenørskap i skolen og for å skape utvikling og læring gjennom å bruke samfunnet rundt oss aktivt i undervisningen.

Yrkesfag og studiespesialisering

Vi har et godt samarbeid med lokalt arbeidsliv. Går du ved en yrkesfaglig studieretning på skolen, skal vi jobbe for at du skal få lærlingkontrakt etter endt skolegang.

Studerer du innenfor studieforberedende fag, skal vi jobbe for at du får et best mulig grunnlag for videre studier på høgskole eller universitet.

Hos oss skal du få samfunnsnyttig opplæring og benytte det nyeste innenfor IKT-verktøy.

Et godt skolemiljø

I opplæringsloven § 9a står det at alle elever i grunnskole og videregående skole har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring.

Ved Raufoss videregående skole praktiserer vi nulltoleranse for krenkende adferd som mobbing, diskriminering, rasistiske utsagn, seksuell trakassering og vold.

Alle ansatte ved skolen har plikt til å gripe inn dersom det foreligger mistanke om at en elev blir utsatt for krenkende ord eller handlinger, og plikt til å varsle ledelsen. Elevene har også varslingsplikt, og skal si fra til kontaktlærer, elevtjenesten eller skolens ledelse dersom de oppdager at noen blir utsatt for krenkende adferd.

Det er viktig at skolen er et sted hvor du deltar aktivt i miljøet, og at du bruker elevrådet til å ta opp saker du er opptatt av. Et godt sosialt miljø som er preget av raushet og hvor du opplever at du kan være deg selv og bli hørt, er selve plattformen for faglig og personlig utvikling.

Men, vi forventer mer av deg. Vi krever at du setter deg inn i hvilke rettigheter og plikter du har som elev, og at du er en aktiv medspiller i utviklingen av skolen. Vi forventer at du møter presis og forberedt til undervisningen, har med deg det du trenger av utstyr og at du har fokus på det du skal i timene.

Vi skal skape et godt miljø ved skolen vår.

Lykke til alle sammen med å nå deres mål hos oss!


Vegar Sommerstad
Rektor

Sist oppdatert 10.11.2017
Fant du det du lette etter?
Login for redigering