Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Ledige stillinger

Oppland fylkeskommune er en mangfoldig organisasjon med mange spennende stillinger!

Se alle ledige stillinger i Oppland fylkeskommune

Vi bruker Visma recruitment som system for ledige stillinger.
Vil du bare se hvilke stillinger som er ledige ved én enkelt skole/fagenhet eller innenfor en stillingskategori? Kryss av for valget "Avansert" ved siden av Søk-knappen etter at du har klikket på lenken til alle ledige stillinger. Da kan du velge sortering.

Vil du bli vår kollega?

Sist oppdatert 18.02.2019

ledige

Ledige stillinger

Oppland fylkeskommune har mange spennende stillinger. Vil du bli vår nye kollega?
Om oss

Oppland fylkeskommune er en stor og mangfoldig organisasjon, og er en av fylkets største kompetansearbeidsplasser med cirka 2000 ansatte.

Fylkeskommunen har ansvar for viktige samfunnsoppgaver - drift og utvikling av videregående skoler, Fagskolen Innlandet, fagopplæring i arbeidslivet, voksnes læring, det offentlige tannhelsetilbudet, fylkesvegene og det offentlige kollektivtilbudet gjennom Opplandstrafikk. Fylkeskommunen har også en viktig rolle som utviklingsaktør innenfor kultur, kulturarv og næringsliv i fylket.

Fylkeskommunen ønsker at arbeidsstyrken i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Les mer om Oppland fylkeskommune

Innlandet fylkeskommune fra 1. januar 2020

Fra 01.01.2020 blir Oppland og Hedmark fylkeskommuner slått sammen til ett fylke. Hovedsetet for politisk og administrativ ledelse blir på Hamar, mens fagenhetene er fordelt med tilhørighet på Lillehammer eller Hamar. Mange ansatte får nytt arbeidssted fra 2020.

Vil du se hvilke stillinger som er utlyst i Hedmark fylkeskommune?
Se ledige stillinger i Hedmark fylkeskommune her

Vi tilbyr
 • Lønns- og arbeidsvilkår, samt pensjonsmedlemskap som er i samsvar med gjeldende lover, avtaler og fylkeskommunale reglement.
 • Lønn etter gjeldende tariffavtaler med fradrag av pensjonsinnskudd. Ved tiltredelse vil den tilsatte bli meldt inn i KLP. Pensjonsinnskudd 2 % av brutto lønn trekkes automatisk fra første dag.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • Et verdigrunnlag basert på tillit, raushet, ansvarlighet, kreativitet og fleksibilitet. Det kreves høy etisk standard.
 • Spennende og interessante fagmiljøer.
 • Godt kollegialt samhold.
Krav til søkere

Søk via elektronisk søknadsskjema

Oppland fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema. Følg anvisningene i innloggingen for å lage bruker-ID og passord. Dette kan benyttes ved søknad på andre stillinger senere.

Du skriver inn CV i søknaden og kan laste opp vedlegg ved behov.

Krav om politiattest

For alle stillinger ved skolene og i tannhelsetjenesten er det krav om politiattest, jf. opplæringsloven § 10-9 og lov om helsepersonell § 20 A.

Offentlig søkerliste

Alle våre søkere kommer på offentlig søkerliste, jf. offentlighetslovens § 25.

Fritak for offentliggjøring gjøres bare unntaksvis, og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.

Stillinger i videregående skole

Undervisningsstillinger

 • Krav til pedagogisk og faglig kompetanse for tilsetting i undervisningsstillinger i videregående skole går fram av ”Forskrift til Opplæringslova”, § 14-1 og § 14-3.
 • Ved tilsetting må det framlegges politiattest i tråd med bestemmelsene i opplæringslovens § 10-9.
 • Selv om stillingen er utlyst som hel stilling, kan skolen tilsette i delstilling dersom det er hensiktsmessig ut ifra søkerens kvalifikasjoner og/eller ønsker. Søkere som ønsker delstilling, må skrive det i søknaden.
 • Stillingene er utlyst med forbehold om at de kan utgå ved endringer i stillingsbehovet.
 • Stillingene gjelder fra og med skolestart dersom ikke annet er oppgitt.
 • Yrkesfaglærere som mangler praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) må være innstilt på å ta denne innen en nærmere avtalt frist, normalt tre år.
 • Dersom det i enkelte tilfeller ikke melder seg søkere med nødvendige formelle kvalifikasjoner for ordinær tilsetting, kan det bli aktuelt med tidsbegrenset tilsetting.
 • Søknader på undervisningsstillinger går direkte til den enkelte skole via elektronisk søknad.
 • Rektor foretar tilsetting.

Lederstillinger

 • Søknader på stillinger som rektor går til Fylkesopplæringssjefen i Oppland via elektronisk søknad. Fylkesrådmannen foretar tilsetting.
 • Den som skal tilsettes som rektor, må ha pedagogisk kompetanse og nødvendige lederegenskaper.
 • Rektor tilsetter i andre lederstillinger. Søknader går direkte til den enkelte skole via elektronisk søknad.
 • For å bli tilsatt i andre lederstillinger, må en oppfylle kravene til kompetanse som gjelder for undervisningspersonale i videregående skole.
 • Når søkere av begge kjønn står kvalifikasjonsmessig likt til en lederstilling, foretrekkes kvinnelige søkere fordi kvinner er underrepresentert i ledergruppa.
 • Ved tilsetting må det framlegges politiattest i tråd med bestemmelsene i opplæringslovens § 10-9.

Se for øvrig kvalifikasjonskrav i hver stillingsutlysning.

Fant du det du lette etter?
Login for redigering