Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

YSK helse- og oppvekstfag (TAF-HO)

Ønsker du deg et studieløp som kombinerer praktisk arbeid innen helse- og oppvekstfag med studier som gir deg studiekompetanse?Hva er YSK-HO?

YSK-HO er det som tidligere ble kalt TAF Helse ved Raufoss videregående skole. Du får teoretisk opplæring på Raufoss videregående skole (tre dager i uka) + praktisk opplæring i bedrift (to dager i uka). Siste året har du tre dager i praksis og to dager på skolen. Opplæringen på YSK skjer i samarbeid mellom skolen og lokale aktører.

YSK: både praktiske og teoretiske fag

 • Teoretisk opplæring i skole kombinert med praktisk opplæring i bedrift.
 • Dobbel kvalifikasjon: både fagbrev og studiekompetanse.
 • Lønn under utdanningen.
 • Et unikt videregående skoletilbud.

Målet med YSK

Etter fire år oppnår eleven dobbel kvalifikasjon: fagbrev som barne- og ungdomsarbeider og studiekompetanse med enten realfagsfordypning eller programfag fra samfunnsfaglig programområde.

Hvilke fagbrev?

 • Du får fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget.

Utdanningsløpet

Elevene har praksis to dager i uka de tre første årene. Siste året har du praksis i tre dager og to dager med skole. For å få nok læretid arbeider eleven i skolens ferier. Eleven har fem uker ferie i året. Etter fire år avslutter eleven opplæringen i bedrift med fagprøve, og studiekompetanse innen de fagene eleven har valgt.


Innholdet i opplæringen på skolen
  Vg1 Vg2 Vg3 Vg4
  Alle har:      
  Engelsk Norsk Norsk Norsk
  Naturfag Engelsk Samfunnsfag Historie
  Kroppsøving   Kroppsøving  
  8 timer programfag 9 timer programfag Historie  
         
YSK -
REA LFAG
Matematikk 1T Matematikk R1 Matematikk R2  
      Fysikk 1 Fysikk 2
  Eller:      
YSK-
SAMFUNNSFAG
Matematikk 1P Matematikk 2P Psykologi 1 Psykologi 2
      Sosiologi  

Opplæring i bedrift

 • Bedriftene har egen instruktør og egen faglig leder som følger eleven.
 • Tett oppfølging fra YSK-koordinator, som er en av faglærerne fra skolen.
 • Forberedelse til arbeid i bedrift: seks uker undervisning på skolen fra skolestart Vg1.
 • Jevnlige møter mellom skole og instruktør for å sikre god kvalitet i opplæringa i bedrift.
 • For å få nok læretid arbeider eleven i feriene (fem uker ferie i året).
 • Etter fire år avslutter du opplæringen i bedrift med fagprøve og studiekompetanse innen de fagene du har valgt.

Opptak

 1. Karakterer fra ungdomsskole med vekt på matematikk og naturfag.
 2. Fravær- og ordenskarakterer.
 3. Intervjupanel med representanter fra bedrift og skole.
 4. Blir vurdert ut fra karakterer i første halvår i 10. klasse.
  - når man søker YSK, søker man samtidig lærlingplass.

Veien videre

 • Utdanningen er skreddersydd for den som vil studere på høgskole- eller universitetsnivå innen sitt YSK-yrke, men eleven står fritt til å velge mellom alle høyere utdanningsløp.
 • Eleven har også muligheten til å kunne søke jobb som fagarbeider etter bestått fagprøve/svenneprøve, og eventuelt studere videre ved en senere anledning.

Eksempel på høyere utdanning etter TAF

 • Bachelor eller master innen alle pedagogiske- og helsefaglige retninger.
 • Bachelor eller master innen organisasjon og ledelse eller økonomi.
 • Lektorutdanninger innen realfag, språkfag eller samfunnsfag ved universitet eller høgskoler.
Sist oppdatert 10.03.2017
Fant du det du lette etter?
Login for redigering