Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Helserådgiver

Helserådgiver er en du kan snakke med om vanskelige ting. Helserådgiver har taushetsplikt. Helserådgiver har kontor i A-blokka.

Kontortider

  • Mandag kl. 08.00-13.00
  • Tirsdag kl. 08.00-14.00
  • Torsdag kl. 10.00-13.00

Oppland fylkeskommune har ansatt egne sykepleiere/helsesøstre i videregående skoler. De har tittelen helserådgivere, og er medisinskfaglig underlagt kommunelegen. Helserådgiveren er til stede i skolehverdagen for at du som elev skal få hjelp til det som har med helse å gjøre.

Helserådgiver arbeider med:

  • Forebyggende helsearbeid individuelt og klassevis, og skal være pådriver for å få skolen til å ta opp emner som har med forebyggende helsearbeid å gjøre.
  • Skal være en samtalepartner for deg når det gjelder ulike personlige forhold som f.eks. samliv, seksualitet, sorgreaksjoner, spiseforstyrrelser, mobbing og rusmiddelproblematikk, og kan også ta seg av akutt førstehjelp.
  • Er en «lav terskel» i skolehverdagen, og skal være tilgjengelige til faste tider på skolen din.
  • Skal kjenne skolens rutiner, ha et godt samarbeid med skolens pedagogiske personell, øvrig elevtjeneste og kommunehelsetjenesten.
  • Kan sørge for at de som har helseproblemer som krever en bestemt fagkompetanse henvises til rett instans.
  • Har taushetsplikt etter helsepersonelloven.

(Jf. lov om helsetjeneste i kommunen §5, forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons og skolehelsetjenesten, samt opplæringsloven §9a)

Sist oppdatert 21.08.2017
Fant du det du lette etter?
Login for redigering